เชิญรับฟังการไกล่เกลี่ยทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เชิญรับฟังการไกล่เกลี่ยทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ศาลแขวงอุบลราชธานี

จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

โดยจะมีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ซึ่งจะมีการแนะนำเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา วิธีการและขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในเรื่องระเบียบ และปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post