เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1/1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1/1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร ดังนี้

1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
8. สาขาวิชานิการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
9. สาขาวิชานิการจัดการข้อมูลธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.ubru.ac.th/


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post