ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการผลิค ในหัวข้อ "Supply Chain and Logistics การวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิต"

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการผลิค ในหัวข้อ "Supply Chain and Logistics การวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิต"

วิทยากรโดย

อาจารย์ภราดา บุญรมย์

วันที่ 12 กันยายน 2564

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ zoom

https://zoom.us/j/6594045551?fbclid=IwAR2RsJz73w-HxLfGJ4IVQ5N3TWj8HWiCClIUc9gybttT28lQhEEeXcL9Q1c#success

Meeting ID: 659 404 5551

Passcode: 1234

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post