รวมกิจกรรมสุดเด็ด บริหารธุรกิจวิชาการครั้งที่ 7 (ACBA 2021) วันที่ 15 – 19 ส.ค. 64

รวมกิจกรรมสุดเด็ด บริหารธุรกิจวิชาการครั้งที่ 7 (ACBA 2021)  วันที่ 15 – 19 ส.ค. 64

เปิดโอกาสด้านวิชาการ ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา กับกิจกรรม บริหารธุรกิจวิชาการครั้งที่ 7 (ACBA 2021)  วันที่ 15 – 19 ส.ค. 64

จาก 9 สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล, สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิชาการให้มีเวทีประกวดแข่งขันและแสดงความสามารถด้านวิชาการ ในระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา ซึ่งจะจัดการประกวดแบบออนไลน์ ทุกกิจกรรม ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post