ประกาศรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันที่ 7 - 15 พ.ค. 64)

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบที่ 3 Admission
</p>

<hr>
							
								<h4 class= ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)

Share this post