ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

ประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำตามสาขาวิชาที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา

ตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/xBdZ8iVrJvREQsU76

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post