บริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นคอมพิวเตอร์

บริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจในการให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร ตลอดจนการให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากรให้เป็นตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเป็นผลต่อการสร้างสรรค์สังคม ปลูกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียภาษีที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว การบริหารงานของบริษัทฯจึงเป็นเอกภาพโดดเด่นจากองค์กรอื่นๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post