ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บริหารธุรกิจวิชาการ” ครั้งที่ 4

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรม “บริหารธุรกิจวิชาการ” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK)
ชั้น 4 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป เพื่อฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งในกิจกรรมมีการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษา 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post