ขอเชิญลงทะเบียน MAC Address สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

ขอเชิญลงทะเบียน MAC Address สำหรับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น Notebook,Smart Phone และ Tablet เมื่อลงทะเบียนในระบบแล้ว ไม่ต้องทำการ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยทุกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน  รายละเอียดแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนตามเอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post