ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2562/2019 (4 ประเภท)

ประชาสัมพันธ์ 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2562/2019 (4 ประเภท) เปิดให้ดาวน์โหลดใบสมัครแล้ว (มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ควรอ่านรายละเอียดเอกสารทุกชนิดอย่างระมัดระวัง)

-----------------------------

◇ Undergraduate Students
◇ Research Students

ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัครทุน Undergraduate Students คือ
① กำหนดเกรดเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) จาก 3.80 ลดลงเป็น 3.50 หมายถึง น้อง ๆ ที่ได้เกรดเฉลี่ยรวมเกิน 3.50 ขึ้นไป สามารถสมัครสอบทุนได้เลยโดยไม่ต้องสอบ JLPT หรือ EJU เพื่อ ทดแทนเกรด
② อายุผู้สมัครได้ถึงไม่เกิน 25 ปี

รายละเอียด (ถ้ายังเป็นปี 2561 ให้กดปุ่มรีเฟรช)


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post