การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

     ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริม สนับสุนนการใช้ผ้าไทย โดยมีการการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับประชาชนชาวไทยได้เข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"  รวมทั้งจากกระแสความนิยม ส่งผลให้มีการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองมากขึ้น 
     ในการนี้ เพื่อส่งเสริมการนิยมไทยในชีวิตประจำวันให้เกิดความยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนและขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรและภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน โดยกำหนดสวมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post