แจ้งมติ (ย่อ) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561

แจ้งมติ (ย่อ) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัตตบงกช อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post