ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา "มหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU" เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส่ และป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองกรทุกรูปแบบ 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post