นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2561

นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้่น 4


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post