การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

จังหวัดอุบลราชธานี กำนดนโยบายสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต รวมทั้งจะนำองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post