ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post