ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ DIGITAL ECONOMY ประจำปี 2561

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

           สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ DIGITAL ECONOMY ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดไกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ และสอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post