สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลาชธานี ขอนำส่งหนังสือขอบคุณ

สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลาชธานี ขอนำส่งหนังสือขอบคุณ

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม คณะ สถาบัน ศูนย์ และสำนักต่างๆ ได้จัดกิจกรรมวันสูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข(ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 นั้นโดยกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว สำนักศิลปและวัฒนธรรม จึงใคร่ขอขอบพระคุณที่ได้อนุเคราะห์จัดซุ้มอาหาร และเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้สำนักฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคยในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post