ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร“กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 2 – รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน พ.ศ.2561

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

http://www.thailocalsu.com/…/wp-cont…/uploads/2018/04/PR.pdf

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post