ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่19-20 พฤษภาคม ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ค่าลงทะเบียนท่านละ 3500 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post