ขอเชิญตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 (รอบครึ่งปี)

     ตามที่คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จะจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 (รอบครึ่งปี) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี นั้น ในการนี้คณะฯ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถดาน์โหลดได้ที่ เฟสบุ๊คกลุ่ม BBA GROUP หรือ เว็บไซต์ www.bba.ubru.ac.th และส่งแบบตอบรับคืนที่ นางสาววิไลวรรณ รัตนวรรณ ณ ห้องสำนักงานคณะฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post