การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ซึ่งจะจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสนามกีฬาต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานใช้ตราสัญญาลักษณ์ (logo)ชื่อเกมส์การแข่งขัน และสัญลักษณ์นำโชค(mascot)ในท้ายกระดาษหนังสือราชการของหน่วยงาน ทั้งหนังสือภายใน(บันทึกข้อความ) และหนังสือภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ubru.ac.th/pr/pic/610402-2.jpg หรือตาม QR code ที่ปรากฏตามหนังสือแนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post