ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Information Technology and Management Training Program และหลักสูตรอื่น ๆ ประจำปี 2561

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเสนอ 2018 Information Technology and Management Training Program Portfolio

  - ดาวน์โหลดตารางหลักสูตรอบรมของสถาบันฯ ได้ที่

    http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram

  - โครงสร้างหลักสูตร Information Technology and Management Training

    http://www.nstdaacademy.com/curriculum

  - ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำโครงสร้างหลักสูตร  Information Technology and Management Training Program

    http://www.nstdaacademy.com/courseoutline


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post