ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปีที่ 4

Download ใบสมัครหลักสูตรอบรมผู้ประกาศ หรือ สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

อบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ใบสมัคร ระดับต้น รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 << Download >>

2. ใบสมัคร ระดับกลาง รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 << Download >>

3. ใบสมัคร ระดับสูง รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 << Download >>

4. ใบสมัคร ระดับต้น รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 << Download >>

5. ใบสมัคร ระดับกลาง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 << Download >>

6. ใบสมัคร ระดับสูง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 << Download >>

อบรม ณ จังหวัดอุบลราชธานี

1. ใบสมัคร ระดับต้น รุ่นที่ 1 << Download >>

2. ใบสมัคร ระดับกลาง รุ่นที่ 1 << Download >>

อบรม ณ จังหวัดขอนแก่น

1. ใบสมัคร ระดับต้น รุ่นที่ 1 << Download >>

2. ใบสมัคร ระดับกลาง รุ่นที่ 1 << Download >>

อบรม ณ อำเภอหาดใหญ่

1. ใบสมัคร ระดับต้น รุ่นที่ 1 << Download >>

2. ใบสมัคร ระดับกลาง รุ่นที่ 1 << Download >>


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post