ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น

ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น

ขอนำส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post