ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 ให้กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

แบบสอบถามระดับคณะฯ https://goo.gl/forms/jZZtTmMfK79qfLck1
แบบสอบถามระดับมหาวิทยาลัยฯ https://job.ubru.ac.th/

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post