ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 รวม 2 วัน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนรัชดา กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3700 บาท ไม่รวมค่าที่พัก ข้อมูลเพิ่มเติม คุณรัตนา  ปฏิสนธิเจริญ โทร.02-6495000 ต่อ 11029 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post