ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงาน "วันนักการตลาดสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10"

ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงาน "วันนักการตลาดสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10"
(Train The Trainer และ J-MAT สู่เส้นทางนักการตลาด)
ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ โทรศัพท์ 09-5659-8464 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561
 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post