หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 4

      ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
– ค่าลงทะเบียน 19,800 บาท/ท่าน (รวมที่พักห้องเดี่ยว 1 คืน ณ ศศนิเวศ จุฬาฯ)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 4

 • ข้อมูลการสมัคร

 •   
 • กรอก Email เพื่อใช้รับข้อมูลรายละเอียดการสมัคร
 • ข้อมูลหน่วยงาน

 •  
 • รายละเอียดในการออกใบเสร็จ

  *กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูล
 •  
 • ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)

  Share this post