มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2561 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2561 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งวิทยาการต่างๆ ทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ttc.ifrpd.ku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวสงกรานต์  ลาเวียง หรือนางสาวสุพรรณษา  สายสินธุ์  โทร 02 9428629 ต่อ 1223 มือถือ 094 3312044


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post