มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน(Mini_UKM)ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน(Mini_UKM)ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.mini-Ukm18.ssru.ac.th/ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2160-1073 (นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์)


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post