มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ”

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post