สถาบันเสริมการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าการอบรม หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18

การอบรม หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18 
ด้วยสถาบันเสริมการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18  ให้แก่ผู้บริการระดับกลางสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่า ระดับ 7  อบรมระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 62000 บาท ใบสมัคร www.icehr.tu.ac.th


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post