ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ

ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย     
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
1. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ"  3 มีนาคม 2561 ณ รร.เพชรรัชต์การ์เด้น  ถ.คชพลายุกต์ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด    สมัครอบรม   
 2. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ"  4 มีนาคม  2561  ณ รร.กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี    
โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 
     08:00  ผู้สมัครเข้าลงทะเบียน ตามหมายเลขที่ประกาศที่บอร์ดรายชื่อ ซึ่งเรียงตามชื่อ หน่วยงาน 
     09:00  เริ่มการอบรม 
     10:30  พักรับประทานอาหารว่าง 
     12:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
     13:00  เริ่มอบรมช่วงบ่าย 
     14 :30  พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย พร้อมรับวุฒิบัตร และใบเสร็จรับเงิน ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน 
     16:00  จบการอบรม สอบถามปัญหา 
     16:30  ปิดการอบรม


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post