สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันพระราชทานนาม ราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันพระราชทานนาม ราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนาม"ราชภัฏ"  ให้แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"  ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. ณ บริเวณลานพอก และหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1. เวลา 07.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ณ บริเวณลานพอก
2.เวลา 09.00 น. กิจกรรมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วางพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3. เวลา 10.30 น. กิจกรรมถวายบังคมตราพระราชลัญจกร ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post