ขอเรียนเชิญคณาจารย์ลงชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ลงชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และเตรียมความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธษนี โดยลงชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้ที่บริเวณลงเวลา ห้องคอมมอนรูมภายในวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2561


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post