ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร 80 ชั่วโมง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร 80 ชั่วโมง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
- รุ่นที่ 3 เริ่มเรียนวันที่ 3 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561
- รุ่นที่ 4เริ่มเรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561
- รุ่นที่ 5 เริ่มเรียนวันที่ 6 ตุลาคม 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561
โดยทุกรุ่นมีค่าสมัครอบรม 10000 บาท/ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม www.kk.lru.ac.th


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post