ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  <รายละเอียดตามไฟล์แนบ>


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post