แจ้งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แจ้งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับใหม่)
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ  
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post