ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา และรับนมสื่อที่ผลิตขึ้นภายใต้โครงการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา ทางเว็บไซต์ http://learn.ubru.ac.th


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post