ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารสินทรัพย์" รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารสินทรัพย์" รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ถาวร ตั้งแต่กระบวนการจัดหาความคุม การจำหน่ายออกจากทะเบียนคุม และสามรถควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 8-9 ก.พ.2561 รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 22-23 ก.พ.2561 สอบภามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2160-1030, 095-3515533, 097-2426167, 095-8676556


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post