ประชาสัมพันธ์ร้านค้าสวัสดิการเปิดให้บริการแล้ว

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า เครื่องหมายนักศึกษา สินค้าตรามหาวิทยาลัย และสวัสดิการต่างๆ โดยร้านค้าสวัสดิการได้จัดตั้งที่ด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ (โกมุทเดิม) สามารถสั่งศื้อสินค้าได้ที่หมายเลข 045-352000 ต่อ 1080 กองสวัสดิการ  


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post