ขอความร่วมมือ ดูแล กำชับ การเปิด-ปิดไฟฟ้าและน้ำประปา

เนื่องด้วยในวันปีใหม่ 2561 มีวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 นั้น เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดูแล รักษา การเปิด-ปิดไฟฟ้าและน้ำประปา ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่นี้  


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post