ประชาสัมพันธ์ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

ประชาสัมพันธ์ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ได้จัดทำ วารสารฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 เพื่อเผยแพร่งานสหกรณ์ ข่าวสารและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกรวมถึงความรุ็ทั่วไปให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจในหน่วยงานได้รับทราบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post