ประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560

ประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ ( 74 / ) 
    ประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post