กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

     ด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ แจ้งว่าได้จัดพิมพ์หนังสือ"กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา"  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นว่า หนังสือคำอธิบายกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษานี้ จะเป็ฯประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน หากสนใจสามารถติดต่อกับสำนักพิมพ์วิญญูชนได้โดยตรง โทร.029969471 - 3 ต่อ 25 หรือดูที่เว็บไซต์ www.winyuchon.co.th
 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post