คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก (31 ตุลาคม 2561) ... คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ ๒๒ จำนวน ๓๕ คน ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง ... แผนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ปี 2561. และหลักสูตรอื่นๆ ตามรายละเอียดแนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post