ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือพ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา

ด้วยศูนย์กองทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนาวัดหัวฝาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเผยแพร่หนังสือพ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำหนังสือดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post