ลงทะเบียนเรียน

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1405964092874744&type=3

ลงทะเบียนเรียน

พี่ๆพาน้องปี 1 เตรียมความพร้องลงทะเบียนเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#วิสัยทัศ บัณฑิตมีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
#BBA #UBRU

 


ภาพกิจกรรม


Share this post