เชิญร่วมอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" รุ่นที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2241-6544 ต่อ 6907 - 9


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post